LA-2017-161803

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fattet av Fylkesmannen i Vestfold, hvor klage over kommunalt vedtak om avslag på søknad om etterfølgende rammetillatelse til fire takoppløft med tilhørende balkonger, ble avslått. Som ugyldighetsgrunner var det påberopt feil faktum, samt myndighetsmisbruk. Staten ble frifunnet i tingretten. Lagmannsretten forkastet anken. Stikkord: Forvaltningsvedtak. Spørsmål om Fylkesmannens vedtak er ugyldig. Plan- og bygningsloven § 29-2.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *