LA-2017-186039

54 år gammel mann ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i ett år og inndragning av 165000 kroner. Han hadde i tidsrommet mars 2014 til mars 2016 bistått to andre menn med å skjule utbytte av straffbare handlinger ved å stille en bankkonto til disposisjon for dem. Han mottok innbetalinger på til sammen 1897000 på kontoen som han forsto var penger fra straffbare forhold som de to andre mennene hadde begått. I samsvar med lagmannsrettens flertall ble 90 dager av straffen gjort betinget med en prøvetid på to år. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Hvitvasking. Bevisanke. Dissens. Straffeloven (1902) § 317 fjerde ledd jf. første ledd. Straffeloven (2005) § 338 første ledd jf. § 337 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *