LB-2017-185888

56 år gammel kvinne hadde begått fem grove tyverier, ett simpelt tyveri – alle på offentlig sted – samt ett tilfelle av besittelse av narkotika. Tyveriene var begått for å finansiere eget rusmisbruk. Lagmannsretten mente forholdene kvalifiserte til en fengselsstraff omkring fire-fem måneder. På grunn av at saken ble liggende nærmere ett år hos påtalemyndigheten etter tingrettens dom, ble straffen satt til fengsel i 90 dager. Stikkord: Strafferett. Vinningslovbrudd. Straffutmåling.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *