LB-2018-41394

Anke over sakskostnader. Søknad om familieinnvandring avslått på formelt grunnlag (utlendingsforskriften § 10-1), og søkeren ble pålagt å reise ut av Norge innen en gitt frist. Begjæring om midlertidig forføyning med krav om at utreiseforbud utsettes inntil klage over Utlendingsdirektoratets avgjørelse er behandlet, ble trukket tilbake etter at Utlendingsnemnda ga utsatt iverksetting inntil klagen var avgjort. Lagmannsretten fant, i motsetning til byfogdembete, at det var grunnlag for sakskostnader etter tvisteloven § 20-4. Stikkord: Sivilprosess. Familieinnvandring. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-4.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *