LE-2018-37868

I tingretten ble tiltalte i medhold av straffritaksregelen i straffeloven § 81 bokstav b nr 1 frifunnet for nødrettsoverskridelse ved promillekjøring. Lagmannsretten fant at frifinnelsen bygget på feil lovanvendelse. Partene var enige om at lagmannsretten i en slik situasjon hadde anledning til å avsi fellende dom og utmåle straff. Stikkord: Strafferett. Feil lovanvendelse. Nødrettsoverskridelse ved promillekjøring.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *