LE-2018-70904

I forbindelse med gjenåpningssak ble det gjennomført rettspsykiatriske vurderinger av domfelte. Den rettsmedisinske kommisjonen hadde ikke merknader til sistnevnte erklæring, hvor det under tvil ble konkludert med at domfelte på gjerningstidspunktet ikke var psykotisk, men at han hadde en alvorlig psykisk lidelse som innebar en betydelig svekket evne til å vurdere sitt forhold til omverdenen. Ettersom tvil om tilregnelighet skal komme domfelte til gode, kom lagmannsretten til at det skulle avsies frifinnende dom. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Frifinnende dom. Gjenåpnet straffesak. Tvil om tilregnelighet. Straffeprosessloven § 400 femte ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *