LB-2016-165195

Saken gjelder gyldigheten av Utlendingsnemndas avgjørelser om tilbakekall av flyktningstatus og utvisning med fem års innreiseforbud for borger av Den demokratiske republikken Kongo. Utlending kom til Norge som overføringsflyktning sammen med kone og fem barn i 2007. Han ble i 2012 dømt til ett års fengsel for alvorlig vold i perioden 2007 til 2011 mot barna og ektefellen. Omtrent samtidig besluttet barnevernet og overta ansvaret for barna, som etter 2012 har vært plassert i fosterhjem. Etter straffesaken opprettet utlendingsmyndighetene sak om tilbakekall av flyktningstatus og utvisningssak. Utlendingen har en rekke ganger klaget på vedtakene med noe forskjellig begrunnelse. Utlendingen reiste sak ved Oslo tingrett, men fikk ikke medhold i at vilkårene for tilbakekall og utsendelse ikke var oppfylt. Anken til lagmannsretten ble forkastet. Lagmannsretten la til grunn at barna ønsket at faren skulle bli i Norge, men fant ikke hensyn til barna så tungtveiende at dette ble avgjørende, jf. utlendingsloven § 70. Barna hadde psykiske traumer etter det de hadde opplevd, og det var særlig uttalt for to av dem. Selv om ektefellen ikke var særlig godt integrert i det norske samfunnet måtte dette hensynet vike ved forholdsmessighetsvurderingen. Lagmannsretten fant det videre sannsynliggjort at det var liten risiko for utlendingen og returene til sin hjemby, Lubumbashi, i Kongo. Stikkord: Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *