LH-2018-55312

Saken gjelder spørsmål om overskjønnsbegjæring er fremsatt for sent, eventuelt om det kan gis oppfriskning for fristoversittelsen. Jordskifteretten hadde ikke anledning til å forlenge fristen for å begjære overskjønn, jf. domstolloven § 151 annet ledd 2. punktum. Oppfriskning ikke gitt etter tvisteloven § 16-12 tredje ledd, blant annet fordi det ikke var holdepunkter for at tidligere prosessfullmektig hadde forsømt seg, og overskjønnsbegjæringen ble avvist. Stikkord: Jordskifterett. Overskjønn. Fristoversittelse. Oppfriskning.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *