Mange skadde slaktegriser

Det er for dårlig dyrevelferd hos grisebønder i Rogaland. Det bekrefter den endelige tilsynsrapporten fra Mattilsynet. De har det siste året vært på uanmeldt tilsyn i 228 besetninger med slaktegris. Det ble funnet avvik i 166 av besetningene – som utgjør 73% av dyreholdene. Mattilsynet slår fast at selv om de ser en bedring i utviklingen, er det fortsatt for mange bønder som ikke følger opp syke og skadde dyr godt nok.
Siste saker – P4.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *