LH-2017-189866

Tvist om grunneiers adgang til å justere gårdsveitrasé hvor to fritidseiendommer hadde adkomstrett. Lagmannsretten kom til at servituttloven § 2 åpner for en viss fleksibilitet med tanke på endringer av veitrasé uten å måtte gå veien om omskipningsreglene i servituttloven § 5 – § 7, og at det i denne saken var innenfor tålegrensen i servituttloven § 2. Konkret vurdering. Stikkord: Eiendoms- og bruksrett. Veirett. Servituttlova.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *