HR-2018-1290-U

I avgjørelse om tvangsfullbyrdelse av samvær, jf. barnelova § 65, hadde lagmannsretten lagt vekt på et brev fra familievernkontoret som ga inntrykk av at mor nå medvirket til gjennomføring av samværet mellom far og barna. Imidlertid hadde retten ved en feil kun fått tilgang til den første siden av brevet. På brevets side to fremgikk det at mor fortsatt motsatte seg samværet. Lagmannsrettens manglende kjennskap til side to i brevet utgjorde en saksbehandlingsfeil som det var nærliggende at kunne ha hatt betydning for avgjørelsen, jf. tvl. § 29-21 første ledd. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Familierett. Tvangsfullbyrdelse av samvær.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *