Ytringsfrihet betyr ikke at du ikke kan bli motsagt

Ytringsfrihet betyr ikke at du ikke kan bli motsagt

Bakgrunnen for klagen er en artikkel i Ny Tid i fjor, med tittelen «Det er innlysende at 9/11 var en eksplosjon.»

Her ble flere av konspirasjonsteoriene rundt Twin Towers presentert som sannheter.

Mange av teoriene har samme hovedpoeng, nemlig at det ikke var de to flyene som forårsaket sammenrasingen. Som det heter i artikkelen:

«Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter.»

Artikkelen førte til mye oppstyr, blant annet avsluttet avisa Klassekampen sin distibusjonsavtale med ukeavisa på bakgrunn av den. 

Artikkelen ble også utsatt for en faktasjekk, der den stempelet «Faktisk helt feil» – og den medfølgende konklusjonen: «Det er ikke innlysende at 9/11 var en eksplosjon».

PFU møte august 2018

Fra dagens møte i Pressens faglige utvalg. Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen (VG) i midten. Foto: ()

Blant annet opplyste Faktisk.no at de omtalte konspirasjonsteoriene er blitt avvist i hele tre omfattende granskninger av føderale myndigheter.

Men redaktør Truls Lie i Ny Tid mente at en slik «dom» var uetisk og at den begrenser ytringsfriheten og en åpen debatt. Faktisk.no ble derfor klaget inn for PFU av redaksjonsrådet i Ny Tid.

Utvalgets enstemmige avvisning av klagen er etter min mening … ja nettopp,  innlysende.

Også Nettavisen har tidligere vært kritisk mot faktisk.no. Det har gått både på metodebruk og uenighet om konklusjonene.Faktasjekkerne som ikke ville la seg faktasjekke

LURVETE METODER: En del av staben i Faktisk.no ved oppstarten. Sjefredaktør Kristoffer Egeberg smilende i midten framme. Foto NTB/Scanpix. Faktisk.no ble opprettet for å faktasjekke norsk presse, men vil ikke la seg faktasjekke selv. I stedet tyr de til lurvete snarveier og nekter å vise fram en redelig metodikk som lar seg etterprøve.