LB-2018-112822

En 37 år gammel mann ble i tingretten dømt for grovt trygdebedrageri, og for i den forbindelse å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet. Anken til lagmannsretten gjaldt bevisdømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmåling. Som følge av lang saksbehandlingstid, kom lagmannsretten frem til at fengselsstraffen skulle reduseres fra 65 til 45 dager. Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet førte ikke frem. (sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Grovt trygdebedrageri. Straffeloven (2005) § 221, § 372, jf § 371 bokstav a. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *