TOSFI-2018-81636

En mann ble dømt for kjøring med snøscooter i strid med lov om motorferdsel § 3. Han hevdet at han hadde anledning til å kjøre, med hjemmel i § 4 bokstav c, fordi han skulle hjelpe sin mor som er sauebonde. Retten fant at kjøringens hovedformål var rekreasjonskjøring og/eller fiske. Stikkord: Strafferett. Ulovlig motorferdsel i utmark og vassdrag. Lang saksbehandlingstid. Motorferdselloven § 12, § 8, jf. § 3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *