TSENJ-2018-45670

To slektsgrener var uenige om eiendomsretten til en hytte oppført på en 5 mål stor tomt i Bardufoss, samt om festerett til eiendommen. Anført at eiendomsrett til hytten hadde utspring i muntlig avtale som del av et arveoppgjør på 1950-tallet. Retten uttalte at det måtte fremlegges sterke bevis dersom det skulle kunne legges til grunn som mest sannsynlig at eiendommensretten var overført uten at noe var nedskrevet om det, og at bevisbyrden ikke var oppfylt i dette tilfellet. Det var heller ikke grunnlag for hevd, da det ikke forelå aktsom god tro. Stikkord: Tingsrett. Eiendomsrett. Bruksrett. Festerett. Hevd. Arv. Hevdslova § 4 første ledd, § 5.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *