LA-2018-46070

Saken gjelder krav på oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b etter forsøk på seksuell omgang, der kravet hadde vært behandlet sammen med tilknyttet straffekrav, og hvor skadevolder (tiltalte) var blitt frifunnet for erstatningskravet. Skadelidtes (fornærmedes) særskilte anke i sivilprosessens former over det sivile kravet førte frem. Stikkord: Erstatningsrett. Skadeserstatning. Oppreisning.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *