LG-2018-42799

Det forelå hovedanke knyttet til sakskostnadsavgjørelsen i avvisningskjennelse, og avledet anke vedrørende spørsmålet om avvisning. Lagmannsretten avviste den avledede anken da det ikke er anledning til avledet anke når hovedanken gjelder sakskostnadsavgjørelsen. Sakskostnadsanken ble forkastet. Tingrettens avgjørelse var i tråd med loven. Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Markedsføringsforbud, kullgrill. Tvisteloven § 20-2.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *