TNETE-2017-101786

Krav om erstatning etter hugst på naboeiendom. Etter rettens syn var det ikke sannsynliggjort at saksøkte hadde inngått en avtale med naboen som ga ham tillatelse til å felle de aktuelle trærne. Den lille skogen som ble hugget ned førte blant annet til at man fra spiseplassen så rett inn i en steinrøys i stedet for skog, det medførte innsyn fra fylkesvegen til spiseplassen og delvis andre deler av eiendommen, mer trafikkstøy, gjengklang fra støy på sjøsiden og at spiseplassen var mer utsatt for vind enn tidligere. Såldes lagt til grunn at saksøker hadde fått redusert sin bruksnytelse. Behov for reetablering av innsynsvern. Erstatning skjønnsmessig satt til kroner 500 000. Saksøkte måtte også betale kroner 250 000 i saksomkostninger. To naboer som hjalp til med nedhuggingen ble frikjent og ble tilkjent saksomkostninger. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Erstatningsrett. Ulovlig hugst. Nabo. Økonomisk tap. Skadeserstatningsloven § 4-1.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *