LA-2017-161824

Som tingretten kom lagmannsretten til at to båtplasser var benyttet uten hjemmelsgrunnlag i 17 år. Påstand om eiendomsovergang eller etablering av bruksrett grunnet eiers passivitet førte ikke frem. Grunneier tilkjent erstatning for rettsstridig bruk, men krav eldre enn tre år før forliksklage var foreldet, jf. foreldelsesloven § 9. Stikkord: Tingsrett. Båtplass. Servitutt. Erstatning. Rettsstridig bruk. Passivitet. Foreldelse. Foreldelsesloven § 9.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *