LB-2018-126688

Anke over tingrettens stadfestelseskjennelse ved tvangssalg av bolig ble avvist så langt anken rettet seg mot at det stadfestede budet ble hevdet å være for lavt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-34 første ledd andre setning jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd bokstav a. Stikkord: Sivilprosess. Tvangsfullbyrdelse.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *