LG-2017-188564

Saken gjaldt straffutmålingen i bedragerisak. En 69 år gammel mann hadde urettmessig tilegnet seg tilsammen ca. 16 millioner kroner gjennom å øke kredittrammene på lån som sto i familiemedlemmers navn. Lånene var gitt med sikkerhet i eiendom som var gitt en høyere takst enn eiendommenes reelle verdi. Han var i tillegg tiltalt for å ha lurt diverse selskaper og privatpersoner for flere hundretusen kroner. Lagmannsretten forkastet anken. Straffen på 5 års fengsel og tap av rett til å drive næringsvirksomhet for all fremtid ble stående. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Økonomisk kriminalitet. Grovt bedrageri. Grovt underslag. Straffutmåling. Straffeloven 1902 § 270 første ledd nr. 1., jf. annet ledd jf. § 271. Straffeloven 1902 § 255, jf. § 256. Straffeloven 1902 § 275 første og annet ledd, jf. § 276. Straffeloven 1902 § 270 første ledd nr 1 jf. annet ledd. Bokføringsloven § 15 første ledd 1. punktum, jf. § 7 første ledd. Bokføringsloven § 15 første ledd 2. punktum, jf. § 7 første ledd. Straffeloven 1902 § 166 første ledd. Straffeloven 1902 § 183. Straffeloven 1902 § 182 første ledd 2. straffalternativ.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *