LE-2018-130374

En 45 år gammel mann var i tingretten dømt til ett år og fem måneders fengsel for innførsel av 350 gram amfetamin med styrkegrad på 45%. Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten tok utgangspunkt i et straffenivå på 1 år og 10 måneders ubetinget fengsel før fradrag for tilståelse. Uttalelser i dommen om det var grunnlag for å skjerpe straffen på grunn av høy styrkegrad, blant annet om betydningen av Kripos’ statistikk om gjennomsnittlig styrkegrad for beslaglagte narkotiske stoffer. Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Narkotika. Innførsel. Straffeloven (2005) § 232 første ledd jf. § 231 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *