LE-2018-114085

Mann, 18 år og 10 måneder på gjerningstidspunktet, ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og kr 15.000 i bot for kroppsskade. Det forelå flere tungtveiende formildende omstendigheter i saken, blant annet alvorlig provokasjon fra fornærmedes side. Det ble i tillegg lagt vekt på saksbehandlingstiden og tiltaltes tilståelse. Konkret vurdering. Stikkord: Strafferett. Kroppsskade. Provokasjon. Straffeloven § 273.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *