LE-2018-63575

En mann hjalp sin nevø med ulovlig innreise fra Italia til Noreg ved å sørge for at nevøen brukte en tredjepersons reisedokument. Nevøen var på flukt fra [land i Afrika], via X og Y, men måtte anses å ha reist inn i «første trygge land» ved innreise til Italia. Unntaksbestemmelsen i utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav b annet punktum kom derfor ikke til anvendelse. Det forelå heller ikke nødrett som innebar at handlingen var lovlig. På grunn av flere formildende forhold ble straffen satt til betinget fengsel i 30 dager. Stikkord: Utlendingsrett. Nødrett. Utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav b.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *