LG-2018-50502

Lagmannsretten kom som tingretten til at ankende part hadde krav på renter som var tilkjent ved dom i tingretten. Saken var rettskraftig avgjort i disfavør av parten, men ble gjenåpnet. Lagmannsretten la til grunn at Agder lagmannsrett [LA-2013-206001] i gjenåpningssaken hadde tatt stilling til rentekravet ved at anken over dommen fra tingretten i 2005 ble forkastet. Stikkord: Sivilprosess. Krav på forsinkelsesrente av sakskostnader etter gjenåpning. Tvisteloven § 20-2. Forsinkelsesrenteloven § 2.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *