Case of PECK v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag)

Case of PECK v. THE UNITED KINGDOM (Norsk sammendrag) Stikkord: EMK art 8 EMK art 8 -1 EMK art 8 -2 EMK art 13 EMK art 41 -(art. 8) right to respect for private and family life(art. 8-1) respect for private life(art. 8-2) interference(art. 8-2) in accordance with the law(art. 8-2) necessary in a democratic society(art. 8-2) public safety(art. 8-2) prevention of disorder(art. 8-2) prevention of crime(art. 8-2) protection of the rights and freedoms of othersproportionality(art. 13) right to an effective remedy(art. 13) effective remedy(art. 41) just satisfaction-{general}/(art. 8) retten til respekt for sitt privat- og familieliv(art. 8-1) respekt for sitt privatliv(art. 8-2) inngrep(art. 8-2) foreskrevet ved lov(art. 8-2) nødvendig i et demokratisk samfunn(art. 8-2) offentlig trygghet(art. 8-2) forebygging av uorden(art. 8-2) forebygging av kriminalitet(art. 8-2) beskyttelse av andres rettigheter og plikterforholdsmessighet(art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel(art. 13) effektivt rettsmiddel(art. 41) rimelig erstatning-{generell}
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *