LE-2018-108319

37 årig mann dømt i tingretten for blant annet innførsel av ca 100 gram amfetamin, kjøring i påvirket tilstand og bruk av narkotika. Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 10 måneder, bot og tap av førerett for motorvogn. Domfeltes anke over straffutmålingen forkastet av lagmannsretten. Stikkord: Strafferett. Samfunnsstraff.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *