LH-2018-134743

Saken gjelder straffutmåling. Herunder reiser saken spørsmål om det skal avsies tilleggsdom, eller fellesdom med rettskraftig dom hvor fullbyrding av straffen ble utsatt på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll. Lagmannsretten kom til at det skulle avsies fellesdom, og at straffen i sin helhet skulle gjøres betinget på vilkår av narkotikaprogram. I avgjørelsen drøftes hvorvidt straffeloven § 82 femte ledd, om at det skal gjøres fradrag for utholdt straff, kommer til anvendelse ved delvis gjennomført narkotikaprogram. Lagmannsretten tok ikke stilling til om bestemmelsen er anvendelig, da retten etter en skjønnsmessig helhetsvurdering kom til at det uansett ikke skulle gjøres fradrag i dette tilfellet. Stikkord: Strafferett. Fellesdom. Straffutmåling. Narkotikaprogram.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *