LH-2018-191935

Etter anke fra skyldneren ble begjæring om konkursåpning ikke tatt til følge. Kreditor la ned påstand om at konkursbegjæringen ikke tas til følge. Skyldner har kort tid etter konkursåpning betalt kravene som lå til grunn for konkursbegjæring. Skyldner pålagt å betale sakskostnader, herunder utgifter til bobehandling. Stikkord: Konkursrett. Konkurs- og akkordforhandling. Konkursloven § 60 og § 62.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *