LB-2019-19482

Gutt, på 16 år og noen måneder, var siktet for en rekke lovbrudd over tid, der de mest alvorlige var grovt ran og grov kropsskade. Han hadde sittet 3 måneder i varetekt, og det var 1 måned til berammet hovedforhandling. Lagmannsretten fant fortsatt fengsling uforholdsmessig ut fra siktedes alder. Det var ikke sannsynlig at han ville få en lengre ubetinget fengselsstraff, jf også FNs Barnekonvensjon Art 37. Sikede ble løslatt. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Uforholdsmessig inngrep. Varetekt. Tvangsmiddel. Gjentakelsesfare. Barn. Løslatelse. Grovt ran. Grov kroppsskade. Straffeloven § 274 jf § 273, § 328 jf § 327. Straffeprosessloven § 170a. Barnekonvensjonen art 37.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *