LB-2019-19702

Utlending som kunne mistenkes for falsk identitet var pågrepet for mulig utsendelse til Somalia. Etter å ha sittet 4 uker begjærte politiet forlenget internering. Utlendingen ble løslatt da lagmannsretten ikke var enig med politiet i at det var sannsynlig med utsendelse i inneværende periode. Internering fremsto da som et uforholdsmessig inngrep. Det skulle både vurderes utvisning og om returforutsetningene var tilstede, jf utlendingsloven § 73. Saken fremsto ikke som kurant. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Uforholdsmessig inngrep. Forlenget internering. Utlendingsloven § 73, § 99 og § 106.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *