LG-2018-77753

Tvist om vederlag til grunneiere for uttak av drikkevann. Sakens hovedtema var i hvilken grad kommunen var forpliktet til betale vederlag til ankemotpartene for uttak av vann fra Steinvatnet. Lagmannsretten kom til at vilkårene for stansing ikke var til stede og at begjæringen derved ikke tas til følge. (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Stansing. Tvisteloven § 16-18.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *