TOSLO-2018-4366 – UTV-2018-1534

Spørsmål om kostnader til drift av en TV-kanal skulle anses som en fellesanskaffelse til bruk både i avgiftspliktig og avgiftspliktig virksomhet. Tilleggsskatt. Retten fant at Rikstotos bruk av TV-kanalen «RD» ikke kunne karaktereiseres som bagatellmessig, og at kostnadene til RD dermed måtte anses som fellesanskaffelser. Det er ikke grunnlag for å kjenne tilbakeføringsvedtaket ugyldig. Etter rettens vurdering har Rikstoto utvist uaktsomhet i merverdiavgiftslovens forstand, slik at vedtaket om tilleggsavgift er gyldig. Staten frifunnet. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Skatterett. Merverdiavgift. Etterberegning av merverdiavgift med tilleggsskatt. Merverdiavgiftsloven § 8-2 og § 21-3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *