LB-2018-27239

Saken gjaldt krav om erstatning for påstått mangelfull advokatrådgivning overfor en bank knyttet til en ny insolvensklausul i en restverdiforsikringsavtale som ble inngått i forbindelse med leasingavtaler av to helikoptre i 2011 og 2012. Lagmannsretten fant advokatfirmaet og en partner erstatningsansvarlige. Det ble lagt til grunn at advokatfirmaets oppdrag også omfattet å foreta en gjennomgang av forsikringsavtalen og avdekke risikopunkter i denne. Det forelå ansvarsgrunnlag idet advokatfirmaet ikke utvetydig og med tyngde hadde løftet frem det nye insolvensunntaket for klienten. Lagmannsretten fant det mest sannsynlig at banken under det hypotetiske hendelsesløp ikke ville inngått avtalene. På grunn av sterk kritikkverdig passivitet fra bankens side ble det konstatert et betydelig medvirkningsansvar. Avkortningen fastsatt til opp under 60 %. Stikkord: Erstatningsrett. Advokaters profesjonsansvar. Mangelfull rådgivning. Medvirkning.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *