LF-2018-181602

30 årig mann dømt i tingretten til fengsel i 2 år og 4 måneder for overtredelse av straffeloven § 299 bokstav a og § 305 bokstav a. Han hadde ved kommunikasjon på sosiale medier presset fornærmede, en 13 årig gutt, til å møte ham. Gutten var redd for at kontakten deres skulle bli kjent. Da de møttes, sugde domfelte guttens penis og masturberte ham i om lag fem minutter. Domfelte hadde også sendt bilder av sin egen, erigerte penis til fornærmede. Uforbeholden tilståelse. Oppreisningserstatning til fornærmede på 100 000 kroner. Lagmannsretten forkastet domfeltes anke over straffutmålingen og tilkjente samme oppreisningserstatning. Stikkord: Strafferett. Voldtekt av barn under 14 år. Seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *