LG-2018-110489

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Grov vold. Mishandling i nære relasjoner. Straffeloven 1902 § 219 første ledd 2. straffalternativ. Straffeloven 1902 § 219 andre ledd jf. første ledd. Straffeloven 2005 § 283 jf. § 282. Straffeloven 2005 § 168, sammenholdt med straffeloven 2005 § 79 første ledd bokstav a). Straffeloven (2005) § 82. Skadeserstatningsloven § 3-5.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *