LG-2018-111877

Grov økonomisk utroskap ved uberettiget kreditt fra selskaper i et konsern på vel 115 millioner kroner over en periode på 9 år. Kreditten varierte år for år. Den var på det meste oppe i 12,5 millioner kroner. Utgangspunktet for straffen ved så omfattende økonomisk utroskap ble ansett for å ligge tett opp under lovens lengstestraff på 6 års fengsel. Tapet selskapene led som følge av manglende oppgjør for kreditt var erstattet da saken stod for lagmannsretten, og med tilståelsesrabatt og det idømte rettighetstapet ble straffen fastsatt til fengsel i 3 år. Det ble også gjort inndragning av utbytte. Stikkord: Strafferett. Grov utroskap, tilståelsesdom, inndragning, rettighetstap. Straffeloven 1902 § 276, jf. § 275 første ledd, jf. andre ledd. Straffeloven 2005 § 391 jf. § 390.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *