Denne veien får ordføreren til å tenne på alle plugger: – Jeg er forbanna!

Kommunen Nittedal ligger 40 minutters kjøring unna Oslo sentrum og vokser for hvert år som går. Over flere år har det vært ønske om å legge om trafikken for å unngå at den går gjennom sentrum. 

Politikerne både på fylkesnivå, lokalt nivå og riksnivå har satt av penger i flere runder. Totalt satte de av 870 millioner kroner strekningen som innebærer 3 kilometer med kollektivfelt, og en 500 meter omlegging rundt Nittedal sentrum.

Skjermbilde 2019-04-09 kl. 11.12.09

Slik vil veien sløyfen rundt sentrum se ut.  Foto: Skjermbilde ()

Kostnadssprekk

For en tid tilbake kom Statens vegvesen med en ny beskjed. Prosjektet blir nok én gang forsinket, og det kan forventes større kostnader enn tidligere forventet.

I handlingsplanen skriver Statens vegvesen:

«Ut fra foreliggende plangrunnlag og forventet framdrift vil byggestart tidligst kunne skje i 2021.»

Det gjør den lokale ordføreren forbanna. 

– Vi er i dialog med vegvesenet. Vi aksepterer ikke at denne sløyfa skyves ut i tid. Forutsetningene for Oslo-pakke 3 var at det skulle starte i 2019, og være ferdig i 2023. Dette stanser samfunnsutviklingen, sier Hilde Thorkildsen (Ap) som er ordfører i Nittedal kommune.

Oslo-pakke 3 er en stor avtale mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som forhandles hvert år for å finansiere og ferdigstille samferdselsprosjekter i regionen. 

– Jeg blir forbanna

Ordføreren er mildt sagt lite imponert over Statens vegvesen.

– Jeg blir irritert. Samferdselsdepartementet må gripe inn, og jeg aksepterer ikke at Statens vegvesen opptrer som en politisk aktør. Dette er i strid med Oslo-pakke 3 og det politikerne har bestemt, sier hun.

– På hvilken måte overkjører vegvesenet politikerne?

– Alle partiene er enige i denne saken. Det er vedtatt en rekke ganger gjennom regional utviklingsplan. Også nå ender vi opp med at Statens vegvesen tillater seg å gå i strid med politikerne. Det gjør meg forbanna, sier ordføreren.

– Reagerer du på at prosjektet nå ligger an til å kunne koster 1,2 milliarder for sløyfe-omlegging rundt Nittedal sentrum og et kollektivfelt?

– Jeg kan ikke skjønne at kostnaden kan bli så høy. Vi flytter en vei lengre opp i dalen for å tilrettelegge for en skoleutbygging. Med kulvert, gang og sykkelvei og hele greia blir det litt over 100 millioner.

Hun mener tiden er overmoden for at vegvesenet setter i gang å grave.

– Her må vegvesenet komme i gang og få en fasit og begynne å grave, sier Thorkildsen.

Hvis man legger til grunn at utbyggingen med et kollektivfelt på 3.000 meter og omleggingen av veien på 500 meter, blir den samlede meterprisen på 342.000 kroner.

Det er langt over hva en vanlig firefelts motorvei koster per meter. Ifølge Statens vegvesens nettsider koster vanligvis en firefelts motorvei, som ikke er standarden det legges opp til i dette prosjektet, mellom 140.000 – 230.000 kroner per meter.

Betaler med bompenger

Det er ikke kommunen eller staten som må bla opp pengene om prosjektet går på en kostnadssmell. Det er bilistene som betaler brorparten av prosjektet. Ifølge den siste handlingsplanen for Oslopakke 3, er kostnadene fordelt slik:

Staten: 170 mill. kroner.

Bomfinansiering: 700 mill. kroner.

Smartembed embed

Allerede i år er det budsjettert med bompenger på strekningen, selv om de ikke begynner å bygge veien før om tidligst to år ifølge veivesenet selv.

Statens vegvesen sier på sin side at det er et vanskelig prosjekt, og at det ikke er bare enkelt å bygge ut denne veien som lokalpolitikerne har ventet lenge på.

– Hvorfor blir denne veien så dyr, og forsinket?

– Det er et teknisk vanskelig prosjekt, med dårlige grunnforhold og krav om sikring og heving av veien. Dyrt i gjennomføring. Det er alltid vurderinger i et planarbeid som gjør at dette tar tid, sier Inga-Elisabeth Gjerdalen som er seksjonsleder i Statens vegvesen. 

Ordføreren i Nittedal er ikke fornøyd med svarene. Hun mener det langsiktige målet bør være en langt bedre vei, ikke å bare gjennomføre en sløyfe som skal sørge for omkjøring rundt sentrum. 

– Vårt langsiktige mål er å få veien ned i tunnel slik at folk får en langt bedre vei som går direkte, sier hun.

Ifølge et notat Nettavisen Økonomi har fått tilgang på som er publisert i oktober 2018, viser det seg at Statens veivesen ikke mener det er mulig å starte med bygging før tidligst 2023. Ikke 2021, slik de svarer til Nettavisen.

Det betyr at veien risikerer å bli fire år forsinket, og ikke to, slik veivesenet opplyser.

«Reguleringsplanarbeid er under oppstart. Ut fra foreliggende plangrunnlag og forventet framdrift vil byggestart tidligst kunne skje i 2023.» skriver Hilde Bye i statens vegvesen i notatet Nettavisen har funnet. 

Regjeringen vil ikke gripe inn

Allerede i 2014 var Regjeringen tydelig på et ønske om å bruke mer statlig styring med planlegging av hovedfartsveier. De ønsket å legge flere hovedveier rundt tettstedene, fremfor å bygge midlertidige omkjøringsveier. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har ført dette ønsket videre.

– Det er viktig at vi holder den farten som er sikker. Reisetid og fremkommelighet betyr noe for folk, og vi skal ha så høy fart som mulig så lenge trafikksikkerheten er ivaretatt, sa han til NRK. 

Når Nettavisen tar kontakt Samferdselsdepartementet ser det ikke ut til at de ønsker å gripe inn i riksveien. 

– Er det aktuelt for departementet å gripe inn i saken nå som kostnadene går opp og prosjektet forsinkes for en forholdsvis enkel utbygging? 

Tommy Skjervold

PEKER PÅ VEIVESENET: Tommy Skjervold (Frp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. De ønsker ikke å gripe inn i saken.  Foto: Olav Heggø ()

– Vi mener det ikke er grunnlag for departementet å gripe inn nå. Kostnadene som ble lagt til grunn ved prioriteringen i Oslopakke 3 var ikke basert på de faktiske forholdene som nå er gjennomført ved det tekniske forprosjektet, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til Nettavisen Økonomi. 

Det Frp-styrte departementet peker heller deres underliggende etat, veivesenet. 

– SVV (Statens vegvesen journ. anm.) gjør nå en jobb med å vurdere kostnadene og det naturlige er at dette diskuteres i styringsgruppen for Oslopakke 3, sier Skjervold. 

Mest lest om offentlig pengebruk

Smartembed embed

Nettavisen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *