LG-2018-192217

Særskilt anke over sakskostnader i sivil sak. Saken var hevet i tingretten grunnet bortfall av rettslig interesse. Lagmannsretten opphevet tingrettens sakskostnadsavgjørelse da det var en saksbehandlingsfeil at det ikke var tatt utgangspunkt i hovedregelen i tvisteloven § 20-2 andre ledd. Lagmannsretten hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte egen avgjørelse. Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Saksbehandlingsfeil. Tvisteloven § 20-2 annet ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *