LG-2019-2991

Lagmannsretten fant at det ikke var gitt samtykke til at advokat ga vitneforklaring i voldgiftssak. Partens samtykke til fremleggelse av klientfil ble ikke ansett som samtykke til at advokaten forklarte seg. Stikkord: Sivilprosess. Bevisforbud. Advokaters taushetsplikt. Tvisteloven § 22-5 tredje ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *