LG-2019-53597

I anke over straffutmålingen i sak om NAV-bedrageri og økonomisk utroskap, fant lagmannsretten at fengselsstraffen i sin helhet måtte gjøres betinget som kompensasjon for en liggetid på 4 år og 3 måneder. Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Liggetid. Kompensasjon for EMK-krenkelse. Straffeloven (2005) § 34. EMK artikkel 6.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *