LB-2019-61027

Saken gjaldt bruk av overskuddsinformasjon fra telefonavlytting som bevis for et annet straffbart forhold som etter sin art ikke begrunner kommunikasjonskontrollen, jf. straffeprosessloven § 216 i første ledd bokstav d. Lagmannsretten kom til at vilkårene for slik bruk var oppfylt. Stikkord: Straffeprosess. Bevisvurdering. Kommunikasjonskontroll. Telefonavlytting. Straffeprosessloven § 216 i første ledd bokstav d.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *