LG-2019-43236

Ankemotparten hadde blitt frifunnet for krav om erstatning for yrkesskade i tingretten. Ankende part hevdet at tingrettens dom måtte oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil ved at fristen for domsavsigelse hadde blitt overskredet. Lagmannsretten kom til at det ikke var nærliggende at forsinkelsen hadde hatt betydning for tingrettens avgjørelse. Anken ble på denne bakgrunn forkastet. (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Frist for domsavsigelse. Saksbehandlingsfeil. Tvisteloven § 29-21 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *