LG-2019-66304

Etter anke fra påtalemyndigheten ble hovedetterforsker i en straffesak gitt anledning til å være tilstede under hovedforhandlingen før han selv skulle forklare seg, med den reservasjon at han måtte fratre når det ble forhandlet om hans befatning med etterforskningen i saken, jf. straffeprosessloven § 129. Lagt vekt på liten mulighet for tilpasning av forklaring, at saken var omfattende og teknisk komplisert og hensynet til likebehandling. Stikkord: Straffeprosess. Vitne. Tilstedeværelse. Straffeprosessloven § 129.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *