HR-2019-890-U

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. § 273 jf. § 15 til fengsel i ett år og to måneder, hvorav fire måneder betinget. Tiltalte hadde sammen med en annen slått og sparket en person som lå på bakken. Ankeutvalget uttalte at lagmannsrettens begrunnelse ga en tilstrekkelig dekkende redegjørelse for hvor lagmannsretten hadde funnet det bevist at straffbarhetsvilkårene var oppfylt også for denne tiltaltes vedkommende. Hans anke over saksbehandlingen ble ikke tillatt fremmet. Anken over straffutmålingen ble tillatt fremmet. (Rt-sammendrag) Stikkord: Strafferett. Straffeprosess. Kroppsskade. Domsgrunner.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *