HR-2019-894-U

Lagmannsretten hadde ikke gitt samtykke til å fremme anke i barnevernssak, jf. tvl. § 36-10 tredje ledd. Saken var forberedt i tingretten av en dommer som ble kjent inhabil umiddelbart forut for hovedforhandlingen. Ankeutvalget uttalte at det var en vesentlig svakhet ved tingrettens saksbehandling at en inhabil dommer hadde besluttet å avgrense sakens avgjørelsesgrunnlag på sentrale punkter, når dette hadde skjedd mot én og til dels begge parters ønsker, jf. tvl. § 36-10 tredje ledd bokstav c. Denne svakheten ville bestå, selv om det ikke kunne påvises noen innholdsmessige svakheter i tingrettens dom. Lagmannsretten hadde derfor kompetanse til å gi samtykke til ankebehandling. Lagmannsrettens beslutning ble opphevet, og utvalget uttalte at lagmannsretten i sin nye beslutning må ta stilling til om samtykke skal gis. (Rt-sammendrag) Stikkord: Sivilprosess. Barnevern. Ankeprøving.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *