HR-2019-896-U

Lagmannsretten hadde delvis nektet å fremme anke fra en tiltalt etter strpl. § 321 andre ledd første setning. I beslutningen var forsvarers anførsler ikke sammenfattet av lagmannsretten, men utelukkende kopiert inn fra støtteskrivet. Da viste ikke begrunnelsen at anførslene var oppfattet, og derved heller ikke at det var foretatt en reell vurdering av dem. Begrunnelsen for ankenektelsen oppfylte da ikke begrunnelseskravet i strpl. § 321 femte ledd tredje punktum. Den delen av lagmannsrettens beslutning som nektet fremme av tiltaltes anke, ble opphevet. (Rt-sammendrag) Stikkord: Straffeprosess. Ankenektelse. Begrunnelse.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *