HR-2019-899-A

En lagdommer hadde deltatt ved en avgjørelse om fortsatt fengsling før hun senere administrerte ankeforhandlingen i straffesaken. Høyesterett uttalte at lagmannsretten gjennom formuleringer i fengslingssaken hadde lagt seg så tett opp mot en skyldkonstatering at lagdommeren var inhabil ved ankeforhandlingen, jf. domstolloven § 108. Det ble vist til at det etter 2008 har vært en utvikling i rettspraksis som viser at det skal noe mindre til for å konstatere inhabilitet etter domstolloven § 108 enn tidligere, og at hvordan forholdet blir oppfattet av partene og allmennheten, nå tillegges større vekt. Lagmannsrettens dom og ankeforhandling ble opphevet. (Rt-sammendrag) Stikkord: Domstolloven. Habilitet. Lagdommer.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *