HR-2019-900-A

En ansatt i Forsvaret med ansvar for salg av militært sjømateriell hadde vært ansvarlig saksbehandler ved avhending av syv demilitariserte fartøyer til et engelsk selskap. Det kreves lisens fra Utenriksdepartementet for utførsel til militær bruk til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig. Etter avtale med departementet innhentet saksbehandleren en såkalt sluttbrukererklæring fra den engelske kjøperen om at det var dette selskapet som også var sluttbruker. Da han før utførselen ble klar over at et nigeriansk selskap var den reelle kjøper og sluttbruker av fartøyene, unnlot han å gjøre Utenriksdepartementet oppmerksom på dette. Høyesterett fant det klart at unnlatelsen av å korrigere de tidligere formidlede sluttbrukeropplysningene falt inn under straffebestemmelsen i eksportkontrolloven § 5 første ledd nr. 3, som rammer den som gir uriktige opplysninger til offentlig myndighet i anledning utførsel eller søknad om tillatelse til utførsel. Plikten til å gi departementet korrekte opplysninger om forhold av betydning for utførsels adgangen må gjelde helt frem til utførselstidspunktet. (Rt-sammendrag) Stikkord: Strafferett. Eksportkontrolloven. Uriktige opplysninger.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *