LG-2019-25659

Saken gjelder spørsmål om avvising av krav om grensefastsetting av yttergrense for skiftefeltet, fordi kravet hevdes å være rettskraftig avgjort i jordskiftesak avsluttet i 1976. Ankende part gjorde mellom annet gjeldende at avgjørelse om grenser i jordskiftesak ikke medførte rettskraftvirkning, ettersom avgjørelsens form ikke var dom, kjennelse eller rettsforlik. Lagmannsretten forkastet anken og la til grunn at yttergrensen var rettskraftig avgjort ved den tidligere jordskiftesaken. Stikkord: Jordskifte. Rettskraft. Fastsetting av yttergrense til skiftefelt. Jordskifteloven av 1950. Tvisteloven § 19-15.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *